HK-KAPPERS kort logo instituut HS Logo HA kort


Overige Specialiteiten

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Erkende Huizenaar Academie Haarverzorging Kapper en Allround Kapper

De opleiding bij de Huizenaar Academie: één lesmorgen en één lesmiddag per week.
Je krijgt twee dagdelen (2 X 3 = 6 uur) les bij de Huizenaar Academie. Dit is een morgen en één middag per week van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Je bent een kwartier voor aanvang van de les aanwezig, zodat men om 9.00 uur of 13.00 uur met de les kan beginnen. De lunchpauze is van 12.00 tot 13.00 uur.

Hoe en wat bij de lessen van de Huizenaar Academie.
We starten allemaal tegelijk. Tijdens iedere training wordt een presentielijst ingevuld. Deze wordt bewaard door de technisch trainer. Er wordt door de leerling een diagnose formulier en of een coupeanalyse ingevuld. Nadat we gezamenlijk bij iedereen gekeken en gecontroleerd hebben wat men heeft afgesproken met het model, gaan we aan het werk. Als je klaar bent, wordt het resultaat beoordeeld met behulp van het training en gespreksverslag, een goed resultaat is voldoende. Bereid de training thuis goed voor volgens je lesrooster haarverzorging, des te gemakkelijker is het in de training. Kijk regelmatig op het rooster, dan blijf jij op de hoogte van de lesdagen. In het vaktechnisch handboek kun je van je praktijkmodel de theorie opzoeken en deze van te voren goed bestuderen. We sluiten de training gezamenlijk af. Om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen geldt: ben op tijd met het juiste model en vertel je model dan ook hoelang dat de training duurt, dit om vervelende toestanden te voorkomen! Wanneer je geen of niet het juiste model hebt en of een onvoldoende gescoord hebt, wil dit zeggen dat je dit alsnog inhaalt op een van te voren afgesproken inhaal moment. Tijdens de lessen zijn de mobiele telefoons uit.
 
Vaktechnisch handboek.
Na de betaling van het lesgeld ontvang je in bruikleen het vaktechnisch handboek van je technisch trainer. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheersen van de inhoud van elk hoofdstuk ligt bij je zelf. Je krijgt ondersteuning en kunt vragen stellen aan je mentor of technisch trainer. Dit vaktechnisch handboek blijft eigendom van de Huizenaar Academie. Na beëindiging van je opleiding dien je het vaktechnisch handboek in te leveren.
 
Opdrachten oefenkop.
Bij de onderdelen modelleren, kleur- en structuurbehandelingen dien je wekelijks thuis opdrachten uit te voeren op je oefenkop. Dit dien je op eigen initiatief te doen, vraag dus om opdrachten bij je technisch trainer.
 
Opbouw van de Huizenaar Academie.
De Opleiding Kapper basisdeel bestaat uit twee lesjaren met tussentijdse theoretische en praktische toetsen. Hetzelfde geldt voor het derde leerjaar (één lesjaar) tot Allround kapper. Van alle trainingen worden per onderdeel de eerste vijf modellen niet op normtijd beoordeeld de overige wel. Elk onderdeel wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets. Een toets vindt plaats ter afsluiting van elk hoofdstuk uit het vaktechnisch handboek.

Opbouw van de erkende Huizenaar Academie:

Eerste en tweede leerjaar:

Basisdeel:
Kerntaak 1: Behandeling voorbereiden en afronden
• 1.1 Maakt afspraak, ontvangt klant en rondt behandeling af
• 1.2 Verzorgt haar en hoofdhuid
• 1.3 Geeft advies en bevordert de verkoop van producten/diensten

Kerntaak 2: Basis haarbehandeling uitvoeren
• 2.1 Knipt coupe
• 2.2 Föhnt en stylt
• 2.3 Kapt lang haar
• 2.4 Vormt tijdelijk om
• 2.5 Wikkelt
• 2.6 Brengt kleurproducten op

Derde leerjaar:

Profieldeel
Kerntaak 1: Specialistische haarbehandeling uitvoeren
• 1.1 Snijdt coupe
• 1.2 Permanent
• 1.3 Kleurt en ontkleurt

• Nederlands en Rekenen

Keuzedeel:
• 2 keuze delen zijn samen met het stage/werkbedrijf nader in te vullen uit het erkende aanbod en geven je specifieke vakkennis voor het bedrijf waar je werkt.

Beoordeling door de Huizenaar Academie, op het einde van ieder hoofdstuk wordt je op drie onderdelen beoordeeld:

1) Salonbeoordeling indien werkzaam bij Huizenaar Kappers.
Je krijgt ook een salonbeoordeling voor het werk wat je op de werkvloer doet. Er wordt dan beoordeeld, hoe jij in de salon ten opzichte van je klanten, je collega’s, vaktechnisch, financieel en commercieel functioneert. Dit punt geeft de salonmanager in overleg met de assistent salonmanager en je mentor door aan de technisch trainer. Onvoldoende voor de salonbeoordeling, dan moet je de hele blok overdoen zowel theorie als praktijk. Als je op de salonvloer niet goed functioneert dan kan je een hoog punt scoren tijdens de opleiding maar het gaat erom hoe de klant het ervaart.

2) Theoretische beoordeling.
Beoordeling theoretisch gedeelte wordt schriftelijk afgenomen door je technisch trainer. Gezakt voor theorie, dan eenmaal her tentamen. Haalt men het her tentamen niet, dan moet je het hele blok overdoen, zowel theorie als praktijk.

3) Praktijk beoordeling.
Beoordeling vaktechnisch gedeelte wordt afgenomen door je technisch trainer van Huizenaar Kappers en een examinator. Gezakt voor praktijk, dan eenmaal her tentamen. Haal je het her tentamen niet, dan moet je het hele blok overdoen, zowel theorie als praktijk als salonbeoordeling.

De theoriebeoordeling en praktijkbeoordeling en salonbeoordeling moeten ieder afzonderlijk minimaal een 6,0 zijn. Indien je aan deze drie vereisten voldoet, ontvang je een certificaat en kan men verder met het volgende blok.

Deelname aan toetsen.
De modellen vastgelegd in je lesrooster haarverzorging dienen op het trainings- en gespreksverslag allemaal met een 6,0 beoordeeld te zijn. Je moet je alle behandelingen kunnen uitvoeren zoals het in het vaktechnisch handboek van de Huizenaar Academie staat beschreven. Praktijk opdrachten, binnen de normtijd en het natuurlijk het beheersen van de theorie. Pas dan kun je een toets afleggen. Beheers je een onderdeel niet zoals het staat beschreven in het vaktechnisch handboek van de Huizenaar Academie dan kun je niet deelnemen aan de toets.

Materialen.
Alle materialen die tijdens de opleiding gebruikt worden zijn van de leerling zelf, het is dus niet de bedoeling dat je materialen van de salon gebruikt waar je op dat moment traint. Bij aanvang van ieder blok moeten de materialen die je gebruikt tijdens het volgen van de lessen, compleet, schoon en netjes en op orde zijn. Markeer al je materialen, alle medeleerlingen hebben dezelfde sets zo voorkom je dat je materialen per ongeluk verwisseld en of kwijtraakt.

Kosten Materialen set eerste jaar:
€ 469,00
Kosten Materialen set tweede jaar:
€ 549,00

Tussentijdse prijsverhogingen worden doorberekend.

Betaling Opleiding per jaar

De kosten voor de Particuliere Erkende Huizenaar Academie bedragen € 3298,00 per jaar
Betalingsmogelijkheden (per jaar):

Het totaalbedrag in 1 keer
Voor 1 september € 3298,00

Of onderstaande mogelijkheid:
Voor 1 september € 1100,00 + € 732,70
Voor 1 december € 732,70
Voor 1 maart € 732,70

Modellengeld.
Voor de producten die je nodig hebt voor de kleur- en permanentmodellen vragen wij een kleine vergoeding van € 17,00. Bij verbruik van meer product dan standaard een komt er een toeslag van € 10,00 bij. Van te voren maak je volgens de richtlijnen van de Huizenaar Academie een prijsopgaaf voor je model.

Vakantie rooster
Er zijn bij de Erkende Huizenaar Academie geen lessen tijdens de schoolvakanties.

Afspraak is Afspraak
Tijdens de opleiding geldt: afspraak is afspraak, houdt men zich herhaaldelijk niet aan een gemaakte of bekende afspraak, dan ontvangt men een schriftelijke waarschuwing. Afmelden dient ruim van te voren maar minstens 4 uur voor aanvang van de training persoonlijk bij je trainer te gebeuren. Indien jonger dan achttien jaar dient één van je ouders of verzorgers dit door middel van een briefje schriftelijk te bevestigen. Telefoonnummer staat op de adressenlijst.

HK-KAPPERS kort logo instituut HS Logo HA kort