HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j


Overige Specialiteiten

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Erkende Huizenaar Academie Haarverzorging Kapper en Allround Kapper

De opleiding bij Huizenaar Academie: één lesmorgen en één lesmiddag per week.
Je krijgt twee dagdelen ( 2 X 3 = 6 uur) les bij Huizenaar Academie. Dit is een morgen en een middag per week van 10..00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Je bent een kwartier voor aanvang van de les aanwezig, zodat men om 10.00 uur of 14.00 uur met de les kan beginnen. De lunchpauze is van 13.00 tot 14.00 uur.

Hoe en wat bij de lessen van Huizenaar Academie.
We starten allemaal tegelijk. Tijdens iedere training wordt een presentielijst ingevuld. Deze wordt bewaard door de technisch trainer. Er wordt door de leerling een diagnose formulier en of een coupeanalyse ingevuld. Nadat we gezamenlijk bij iedereen gekeken en gecontroleerd hebben wat men heeft afgesproken met het model, gaan we aan het werk. Als je klaar bent, wordt het resultaat beoordeeld met behulp van het training en gespreksverslag, niet goed is onvoldoende. Bereid de training thuis goed voor volgens je lesrooster haarverzorging, des te gemakkelijker is het in de training. Kijk regelmatig op het rooster, dan blijf jij op de hoogte van de lesdagen. In het vaktechnisch handboek kun je van je praktijkmodel de theorie opzoeken en deze van te voren goed bestuderen. We sluiten de training gezamenlijk af. Om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen geld: Wie zich niet aan de afspraken houdt, dient de training te verlaten. Ben op tijd met het goede model en vertel je model dan ook hoelang dat de training duurt, dit om vervelende situaties te voorkomen! Wanneer je geen of niet het juiste model hebt en of een onvoldoende gescoord hebt, wil dit zeggen dat je dit alsnog inhaalt op een van te voren afgesproken inhaal moment. Tijdens de lessen zijn de mobiele telefoons uit en niet in het leslokaal aanwezig.

Vaktechnisch handboek.
Na de betaling van het lesgeld ontvang je in bruikleen het vaktechnisch handboek van je technisch trainer. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheersen van de inhoud van elk hoofdstuk ligt bij je zelf. Je krijgt ondersteuning en kunt vragen stellen aan je mentor of technisch trainer. Dit vaktechnisch handboek blijft eigendom van Huizenaar Academie. Na beëindiging van je opleiding dien je het vaktechnisch handboek in te leveren.

Opdrachten oefenkop.
Bij de onderdelen modelleren, kleur- en structuurbehandelingen dien je wekelijks thuis opdrachten uit te voeren op je oefenkop. Dit dien je op eigen initiatief te doen, vraag dus om opdrachten bij je technisch trainer.

Opbouw van de Huizenaar Academie.
De Opleiding Kapper basisdeel bestaat uit twee lesjaren met tussentijdse theoretische en praktische toetsen. Hetzelfde geld voor het derde leerjaar tot Allround kapper. Van alle trainingen worden per onderdeel de eerste vijf niet op tijd beoordeeld de overige wel. Elk onderdeel wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets. Een toets vindt plaats ter afsluiting van elk hoofdstuk uit het vaktechnisch handboek.

Opbouw van de erkende Huizenaar Academie:

Eerste en tweede leerjaar:

Basisdeel:
Kerntaak 1: Behandeling voorbereiden en afronden
• 1.1 Maakt afspraak, ontvangt klant en rondt behandeling af
• 1.2 Verzorgt haar en hoofdhuid
• 1.3 Geeft advies en bevordert de verkoop van producten/diensten

Kerntaak 2: Basis haarbehandeling uitvoeren
• 2.1 Knipt coupe
• 2.2 Föhnt en stylt
• 2.3 Kapt lang haar
• 2.4 Vormt tijdelijk om
• 2.5 Wikkelt
• 2.6 Brengt kleurproducten op

Derde leerjaar:

Profieldeel
Kerntaak 1: Specialistische haarbehandeling uitvoeren
• 1.1 Snijdt coupe
• 1.2 Permanent
• 1.3 Kleurt en ontkleurt

Keuzedeel:
• 2 keuze delen zijn samen met het stage/werkbedrijf nader in te vullen uit het erkende aanbod en geven je specifieke vakkennis voor het bedrijf waar je werkt.

Beoordeling door Huizenaar Academie, op het einde van ieder hoofdstuk wordt je op drie onderdelen beoordeeld:

1) Salonbeoordeling.
Je krijgt ook een salonbeoordeling voor het werk wat je op de werkvloer doet. Er wordt dan beoordeeld, hoe jij in de salon ten opzichte van je klanten, je collega’s, vaktechnisch, financieel en commercieel functioneert. Dit punt geeft de salonmanager in overleg met de assistent salonmanager en je mentor door aan de technisch trainer. Als je op de salonvloer niet goed functioneert dan kan je een hoog punt scoren tijdens de opleiding maar het gaat erom hoe de klant het ervaart.

2) Theoretische beoordeling.
Beoordeling theoretisch gedeelte wordt schriftelijk afgenomen door je technisch trainer. Gezakt voor theorie, dan een her toets.

3) Praktijk beoordeling.
Beoordeling vaktechnisch gedeelte wordt afgenomen door je technisch trainer van Huizenaar Academie en een salontrainer. Gezakt voor praktijk, dan een her toets.

Deelname aan toetsen.
De modellen vastgelegd in je lesrooster haarverzorging dienen op het training en gespreksverslag allemaal met gemiddeld een 6,0 beoordeeld te zijn. Je moet je alle behandelingen kunnen uitvoeren zoals het in het vaktechnisch handboek van Huizenaar Academie staat beschreven. Praktijk opdrachten, binnen de normtijd en het natuurlijk het beheersen van de theorie. Pas dan kun je een toets afleggen. Beheers je een onderdeel niet zoals het staat beschreven in het vaktechnisch handboek van Huizenaar Academie dan kun je niet deelnemen aan de toets.

De salonbeoordeling, theoriebeoordeling en praktijkbeoordeling moeten allemaal voldoende zijn. Indien je aan deze vereisten voldoet ga je verder naar het volgende onderdeel en mag je na toestemming van jou salonmanager onder begeleiding langzamerhand beginnen aan desbetreffend onderdeel in de salon praktijk. Is jou salonbeoordeling onvoldoende dus lager dan een 6 dan mag je wel verder met de opleiding maar niet in de salon volgens de nu volgende afspraken: Dan wordt er een nieuw persoonlijk plan opgesteld.

Wie kan wat en wanneer:
Kleuren
1e jaar voor december
Na 1e jaar
Na 2e jaar
Na 3e jaar
Enkelvoudige kleuring
Dubbelvoudige of meervoudige kleuring
Blijft hetzelfde
Balliage en speciale kleurtechnieken (Masterclass)
Permanenten
Na 1e jaar
Na 3e jaar
Basic wikkelen, vloeistof aanbrengen en fixeren. Niet zelf diagnoses. Alle wikkeltechnieken en zelf diagnoses
Heren   
Na 2e jaar
Na 3e jaar
Basic zonder snijden
Met snijden
Dames 
Na 2e jaar
Na 3e jaar
Heel basic, zonder snijden. Ons voorstel is dan ook. Nog geen dames knippen en eerst te laten rijpen met de heren knippen in de salon. 
Op de werkvloer met snijden
Modelleren
Na ½ jaar
Na 3e jaar
Modelleren (basic, stylen, watergolven, model föhnen, vlechten, opkammen en straighten)
Opsteken

Beëindiging / opzegging.
Je dient minimaal één maand vóór het vroegtijdig beëindigen van je opleiding, schriftelijk en mondeling bij je technisch trainster op te zeggen. Indien je niet opzegt lopen alle getekende overeenkomsten gewoon door.

Materialen.
Alle materialen die tijdens de opleiding gebruikt worden zijn van de leerling zelf, het is dus niet de bedoeling dat je materialen van de salon gebruikt waar je op dat moment traint. Bij aanvang van ieder blok moeten de materialen die je gebruikt tijdens het volgen van de lessen, compleet, schoon en netjes en op orde zijn. Markeer al je materialen, alle medeleerlingen hebben dezelfde sets zo voorkom je dat je materialen per ongeluk verwisseld en of kwijtraakt.
Kosten Materialen set eerste jaar: € 469,00 voor 1 augustus
Kosten Materialen set tweede jaar: € 569,00 (linkshandig of rechtshandig aangeven) voor 1 augustus
Tussentijdse prijsverhogingen worden doorberekend.

Betaling Huizenaar Academie:

Betalingsmogelijkheden, per jaar:

A : voor 15 augustus € 3298,00

B :  Voor 15 augustus € 1050,00 + € 749,00
       Voor 1 december € 749,00
       Voor 1 maart € 749,00

Modellengeld.
Voor de producten die je nodig hebt voor de kleur- en permanentmodellen vragen wij een kleine vergoeding van € 17,00. Bij verbruik van meer product dan standaard een komt er een toeslag van € 10,00 bij. Van te voren maak je volgens de richtlijnen van Huizenaar Academie een prijsopgaaf voor je model.

Vakantie rooster.
Er zijn bij de Erkende Huizenaar Academie geen lessen tijdens de reguliere schoolvakanties.

Kledingvoorschriften.
Zorg voor goed verzorgde kleding, kapsel, make-up en nagels. Het dragen van hoofddeksels, zichtbare piercings en zichtbare tatoeages zijn niet toegestaan (tenzij anders overeengekomen). Jij bent het "visitekaartje" van de Huizenaar Academie. De afspraak is om zo veel mogelijk een eenheid uit te stralen naar de modellen/klanten toe daarom dragen we allemaal nette zwarte kleding. Het dragen van slippers is niet toegestaan volgens de Arbo wet en het dragen van handschoenen bij chemische behandelingen verplicht. Was je handen als er gepermanent, gekleurd of gerookt is. Het stinkt aan de vingers en de klant ruikt het altijd.

Afspraak is Afspraak.
Tijdens de opleiding geldt: afspraak is afspraak, houdt men zich herhaaldelijk niet aan een gemaakte of bekende afspraak, dan ontvangt men een schriftelijke waarschuwing. Afmelden dient telefonisch ruim van te voren maar minstens 4 uur voor aanvang van de training persoonlijk bij je trainer te gebeuren, dus niet via de App. Indien jonger dan achttien moet één van je ouders of verzorgers dit door middel van een briefje schriftelijk bevestigen. Telefoonnummer staat op de adressenlijst. Alle bovengenoemde afspraken zijn onderhevig aan tussentijdse aanpassingen wanneer noodzakelijk.

2x niet afgemeld zonder opgave van reden = een schriftelijke waarschuwing.
2x te laat gekomen zonder opgave van reden = een schriftelijke waarschuwing.
2x geen of niet het juiste model volgens het lesrooster = een schriftelijke waarschuwing.

HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j