HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j


Overige Specialiteiten

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Externe leerlingen Huizenaar Academie Haarverzorging Kapper en Allround Kapper/Masterclass

De opleiding bij Huizenaar Academie.
Je krijgt twee dagdelen ( 6 uur) les bij Huizenaar Academie. Dit kan een morgen, middag of avond zijn van 10.00 tot 13.00, 14.00 tot 17.00, of van 18.30 tot 21.30 uur. Je bent een kwartier voor aanvang van de les aanwezig, zodat men om 10.00 uur. 14.00 of 18.30 uur met de les kan beginnen.

Hoe en wat bij de lessen van de Huizenaar Academie.
We starten allemaal tegelijk. Tijdens iedere training wordt een absentielijst ingevuld. Deze wordt bewaard door de technisch trainer. Er wordt door de leerling een diagnose formulier en of een coupeanalyse ingevuld. Nadat we gezamenlijk bij iedereen gekeken en gecontroleerd hebben wat men heeft afgesproken met het model, gaan we aan het werk. Als je klaar bent, wordt het resultaat beoordeeld met behulp van het trainingsverslag, niet goed is onvoldoende. Bereid de training thuis goed voor volgens je persoonlijk technisch plan interne opleiding (PTPI), des te gemakkelijker is het in de training. In het vaktechnisch handboek kun je van je praktijkmodel de theorie opzoeken en deze van te voren goed bestuderen. We sluiten de training gezamenlijk af. Om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen geld: Wie zich niet aan de afspraken houdt, dient de training te verlaten. Ben op tijd met het goede model en vertel je model dan ook hoelang dat de training duurt, dit om vervelende situaties te voorkomen!

Handboek per hoofdstuk.
Na de betaling van het lesgeld ontvang je per blok in bruikleen het desbetreffende hoofdstuk van het handboek van je technisch trainer. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheersen van de inhoud van dit hoofdstuk ligt bij je zelf. Je krijgt ondersteuning en kunt vragen stellen aan je of technisch trainer. Dit hoofdstuk blijft eigendom van Huizenaar Academie. Na beëindiging van het blok of meerdere blokken dien je het hoofdstuk in te leveren.

Opdrachten oefenkop.
Bij de onderdelen modelleren, kleur- en structuurbehandelingen dien je wekelijks thuis opdrachten uit te voeren op je oefenkop. Dit dien je op eigen initiatief te doen, vraag dus om opdrachten bij je technisch trainer.

Opbouw van de opleiding bij Huizenaar Academie.
De Opleiding Allround Kapper bestaat uit elf blokken van drie maanden. Er wordt van januari tot en met maart en van april tot en met juni en van september tot en met november opgeleid. Van alle trainingen per blok worden de eerste drie niet op tijd beoordeeld de overige wel. Elk blok wordt afgesloten met een tentamen of een examen. Tussen twee blokken met hetzelfde onderdeel is er een tentamen. Een examen vindt plaats ter afsluiting van een onderdeel, dit kan dus zijn na één of twee blokken.

Opbouw van de blokken, van de opleiding bij Huizenaar Academie:

· Twee blokken kleuren (inclusief wassen en stylen).
· Eén blok permanenten.
· Eén blok modelleren (inclusief watergolven, straighten, vlechten).
· Twee blokken knippen heren.
· Twee blokken knippen dames (incl. föhnen).
· Eén blok snijden (ervan uitgaande dat men in het derde jaar zoveel ervaring heeft dat men dit in 3 maanden oppikt).
· Eén blok masterclass (epileren, basis make up, speciale knip- en snijtechnieken).
· Eén blok reserve (voor in te halen onderdelen, om welke redenen dan ook).

Beoordeling door Huizenaar Academie, op het einde van iedere blok wordt je op twee onderdelen beoordeeld:

1) Theoretische beoordeling.
Beoordeling theoretisch gedeelte wordt schriftelijk afgenomen door je technisch trainer. Gezakt voor theorie, dan eenmaal her tentamen. Haalt men het her tentamen niet, dan moet je het hele blok overdoen, zowel theorie als praktijk.

2) Praktijk beoordeling.
Beoordeling vaktechnisch gedeelte wordt afgenomen door je technisch trainer van Huizenaar Academie en een examinator. Gezakt voor praktijk, dan eenmaal her tentamen. Haal je het her tentamen niet, dan moet je het hele blok overdoen, zowel theorie als praktijk.

De theoriebeoordeling en praktijkbeoordeling moeten ieder afzonderlijk minimaal een 6,0 zijn. Indien je aan deze drie vereisten voldoet, ontvang je een certificaat en kan men verder met het volgende blok.

Deelname aan tentamens en examens bij Huizenaar Academie.
De modellen vastgelegd in je persoonlijk technisch plan interne opleiding (PTPI) dienen op het trainingsverslag allemaal met een 6,0 beoordeeld te zijn. Je moet je alle behandelingen kunnen uitvoeren zoals het in het handboek van Huizenaar staat beschreven. Praktijk opdrachten, binnen de normtijd en het beheersen van de theorie. Pas dan kun je een tentamen aanvragen. Beheers je een onderdeel niet zoals het staat beschreven in het handboek van Huizenaar Academie dan kun je niet op tentamen of examen. Ben je voor je her tentamen of examen gezakt en moet je een blok over doen, dan is het eventuele extra lesgeld voor het volgen van een extra blok voor eigen rekening.

3x geen of niet het juiste model, wil zeggen dat je niet kunt deelnemen aan het tentamen/examen. Geen certificaat, consequentie is dus dat je het hele blok over mag doen.

Certificaten en diploma Huizenaar Academie.
Nadat je voor een blok geslaagd bent voor de twee onderdelen theorie en praktijk ontvang je een certificaat. Heb je van alle blokken een certificaat dan heb je een hoog aangeschreven opleiding afgerond met een diploma.

Betaling.
De betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van het blok binnen te zijn. De toegang tot de Huizenaar Academie wordt ontzegt wanneer dit niet gebeurd is.

Betalingsmogelijkheden, per jaar:
Het totaalbedrag per jaar bedraagt € 2252,00
Betaling is mogelijk in 1 keer of in 3 termijn (€ 1418,00 - € 417,00 - € 417,00)

Wanneer een deelnemer maar éen of twee blokken volgt is de betaling per blok of ineens voor 2 blokken. Bij 3 blokken kan men gebruik maken van de optie in 3 termijnen.

Beëindiging / opzegging.
Je dient minimaal één maand vóór einde van het blok, schriftelijk en mondeling bij je Technisch Trainster op te zeggen. Indien je niet opzegt wordt de samenwerking stilzwijgend verlengd met een volgend blok.

Materialen.
Alle materialen die tijdens de opleiding gebruikt worden zijn van de leerling zelf, het is dus niet de bedoeling dat je materialen van de salon gebruikt waar je op dat moment traint. Bij aanvang van ieder blok moeten de materialen die je gebruikt tijdens het volgen van de lessen, compleet, schoon en netjes, en op orde zijn. Markeer al je materialen, alle medeleerlingen hebben dezelfde sets zo voorkom je dat je materialen per ongeluk verwisseld en of kwijtraakt.

Kosten Materialen set eerste jaar: € 480,75 voor 1 augustus

Kosten Materialen set tweede jaar: € 583,25 (linkshandig of rechtshandig aangeven) voor 1 augustus

Tussentijdse prijsverhogingen worden doorberekend.

Modellengeld.
Voor de producten die je nodig hebt voor de kleur- en permanentmodellen vragen wij een kleine vergoeding van € 17,00. Bij verbruik van meer product dan standaard een komt er een toeslag van € 10,00 bij. Van te voren maak je volgens de richtlijnen van Huizenaar Academie een prijsopgaaf voor je model.

Korting.
Volg je de Huizenaar Academie dan ontvang je 25% korting op de behandelingen in de Huizenaar kapsalons, deze korting geld niet op zaterdag en koopavond en niet bij een vaste kapster, we kijken hoe het in de salon het beste uitkomt en wie er tijd heeft. Je mag ook afspreken om met een collega, die vrij heeft, naar de salon te komen en elkaar de haren te doen. Op producten ontvang je eveneens 25% korting.

Vakantie rooster.
Er zijn bij de Huizenaar Academie geen lessen tijdens de reguliere schoolvakanties.

Kledingvoorschriften.
Zorg voor goed verzorgde kleding, kapsel, make-up en nagels. Het dragen van hoofddeksels, zichtbare piercings en zichtbare tatoeages zijn niet toegestaan (tenzij anders overeengekomen). Jij bent het "visitekaartje" van de Huizenaar Academie. De afspraak is om zo veel mogelijk een eenheid uit te stralen naar de modellen/klanten toe daarom dragen we allemaal nette zwarte kleding. Het dragen van slippers is niet toegestaan volgens de Arbo wet en het dragen van handschoenen bij chemische behandelingen verplicht. Was je handen als er gepermanent, gekleurd of gerookt is. Het stinkt aan de vingers en de klant ruikt het altijd.

Afspraak is Afspraak.
Tijdens de opleiding geldt: afspraak is afspraak, houdt men zich herhaaldelijk niet aan een gemaakte of bekende afspraak, dan ontvangt men een schriftelijke waarschuwing. Afmelden dient ruim van te voren maar minstens 4 uur voor aanvang van de training persoonlijk bij je trainer te gebeuren. Indien jonger dan achttien moet één van je ouders of verzorgers dit door middel van een briefje schriftelijk bevestigen. Telefoonnummer staat op de adressenlijst. Alle bovengenoemde afspraken zijn onderhevig aan tussentijdse aanpassingen wanneer noodzakelijk.

2x niet afgemeld zonder opgave van reden = een schriftelijke waarschuwing.
2x te laat gekomen zonder opgave van reden = een schriftelijke waarschuwing.
2x geen of niet het juiste model volgens het lesrooster = een schriftelijke waarschuwing.

2x een schriftelijke waarschuwing betekent dat je niet meer deel mag nemen aan de opleiding bij Huizenaar Academie en dat er geen recht is op het retour ontvangen van je lesgeld.

HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j