HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j


Overige Specialiteiten

Tentamen | Examen | Certificaat

Deelname aan tentamens en examens
De modellen vastgelegd in je persoonlijk technisch plan interne opleiding (PTPI) dienen op het trainingsverslag allemaal met een 6,0 beoordeeld te zijn. Je moet je alle behandelingen kunnen uitvoeren zoals het in het handboek van Huizenaar staat beschreven. Praktijk opdrachten, binnen de normtijd en het beheersen van de theorie. Pas dan kun je een tentamen aanvragen. Beheers je een onderdeel niet zoals het staat beschreven in het handboek van Huizenaar Kappers dan kun je niet op tentamen of examen. Ben je voor je hertentamen of herexamen gezakt en moet je een blok over doen, dan is het eventuele extra lesgeld voor het volgen van een extra blok voor eigen rekening.

3x geen of niet het juiste model, wil zeggen dat je niet kunt deelnemen aan het tentamen/examen. Geen certificaat, consequentie is dus dat je het hele blok over mag doen.

Certificaten en diploma Huizenaar.
Nadat je voor een blok geslaagd bent voor de twee onderdelen theorie en praktijk ontvang je een certificaat. Heb je van alle blokken een certificaat dan heb je een hoog aangeschreven opleiding afgerond.

HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j